13/10/2023     lượt xem: 7
1. Nguồn gốc ra đời của Ngày Pháp luật Ngày 09 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Hiến pháp đã thể hiện triệt để tinh... Chi tiết 
 Người đang truy cập: 34
 Tổng số truy cập: 2362800